Zdrowie i zadowolenie pacjenta naszym celem (+48) 32 76 60 500 sekretariat@nefrolux.com.pl 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szpitalna 6
Dla pacjenta

Wszystko, czego potrzebujesz dla Twojej opieki medycznej

informacje i formularze dla pacjentów

Doskonale wiemy, że proces przyjęcia do szpitala czy wykonanie specjalistycznych badań diagnostycznych może wydawać się zawiły, skomplikowany i nasuwać wiele pytań. Dlatego w tym miejscu zebraliśmy ważne i niezbędne informacje dla pacjenta, które ułatwią Ci podjęcie leczenia w NEFROLUX.

Twoje zdrowie i zadowolenie są dla nas najważniejsze! Dlatego angażujemy się w zapewnienie Ci pełnego wsparcia w procesie opieki medycznej. Zachęcamy Cię do korzystania z dostępnych informacji i druków oraz skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Nasz zespół jest tu, aby Ci pomóc i zapewnić Ci najlepszą opiekę medyczną.
 

Dla pacjenta:

Przy przyjęciu do Szpitala Pacjent powinien posiadać:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta,
– skierowanie do szpitala (jeśli nie zostało dostarczone wcześniej),
– wyniki badań laboratoryjnych wskazane przez lekarza,
– dokumentację medyczną dotycząca poprzedniego leczenia (karty informacyjne, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych oraz wypisy ze szpitali),
– dane zakładu pracy potrzebne do wystawienia ZUS ZLA (dotyczy osób pracujących),
– przybory użytku osobistego (przybory toaletowe, piżamę, stabilne pantofle itd.),
– wykaz aktualnie zażywanych leków,
– opinię lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dotyczy leczenia w Oddziale Okulistycznym),
– ewentualne Konsultacje Specjalistyczne.

Karta Praw Pacjenta dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni 

Zalecane godziny odwiedzin dla rodzin Pacjentów Szpitala Nerfolux:

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 13:00-19:00

SOBOTA – NIEDZIELA 10:00- 19:00

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że:

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Dokumentacja medyczna

Pacjenci i osoby przez nich upoważnione oraz podmioty wskazane w Rozporządzeniu mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz otrzymania jej kopii, wyciągu lub odpisu na każdym etapie jej tworzenia, tj. podczas trwania świadczenia zdrowotnego oraz po jego zakończeniu.

„Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej pobierane są wyłącznie w sytuacji, gdy: pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.
Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Informacje o wykonywanych badaniach:

Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów czyli aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza ciała. Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu i oglądaniu górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Panendoskopia (często w języku potocznym nazywana gastroskopią) to metoda diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego tj. przełyku, żołądka i dwunastnicy, należąca do grupy badań endoskopowych czyli badań wnętrza ciała. Wykonuje się ją w celu diagnostycznym lub terapeutycznym (zabiegowym).

Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przed zabiegiem.

Endoskopia to ogólna nazwa zabiegów diagnostyczno-leczniczych polegających na badaniu wnętrza ciała przy wykorzystaniu endoskopów czyli aparatów umożliwiających doprowadzenie światła oraz optyki do wnętrza ciała. Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała pacjenta sondy endoskopu i oglądaniu górnego lub dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Polipektomia endoskopowa to zabieg polegający na usunięciu z wnętrza przewodu pokarmowego patologicznej zmiany zwanej polipem czyli guzowatego tworu wyrastającego z błony śluzowej.

Zdjęcie rentgenowskie potocznie nazywane RTG to jedno z podstawowych badań obrazowych w medycynie będące dwuwymiarowym obrazem zarejestrowanym podczas prześwietlania wiązką promieniowania rentgenowskiego narządów osoby poddanej badaniu.

Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie pisemnego skierowania na badania wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 15-20 minut przed wyznaczonym terminem badania.

Tomografia Komputerowa (TK) to specjalna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie jonizujące, która pozwala na uzyskanie licznych obrazów przekrojowych (2D) i/lub przestrzennych (3D) badanej osoby.

Aby właściwie przygotować się do badania prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ulotką informacyjną, dostarczenie wyników poprzednich badań oraz przyniesienie pisemnego skierowania na badania wg wzoru. Na badanie należy zgłosić się 15-20 minut przed wyznaczonym terminem badania.

Skargi i wnioski:

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Pielęgniarka Naczelna w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 .

Skarga lub wniosek mogą być składane osobiście w siedzibie zakładu w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu głównego.

tel. 32 621 27 00

Ważne numery telefonów:

Sekretariat Główny

tel. 32 62 12 700
e-mail: sekretariat@nefrolux.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Kontraktowania
Katarzyna Kita

tel. 32 62 12 703
e-mail: kkita@nefrolux.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Informatycznych
Mateusz Pękacz

tel. 32 62 12 710
e-mail: mpekacz@nefrolux.com.pl

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej
Aleksandra Lubecka

tel. 32 62 12 705
e-mail: statystyka@nefrolux.com.pl

Dział Księgowości

tel. 32 62 12 709
e-mail: ksiegowosc@nefrolux.com.pl

Dział Kadr

tel. 32 62 12 708
e-mail: Kadry@nefrolux.com.pl

Pielęgniarka Naczelna / Pełnomocnik ISO Nefrolux
Patrycja Maroszek-Łowkis 

tel. 32 621 26 61
e-mail: pnaczelna@nefrolux.com.pl

Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego i nefrologicznego
Danuta Zaniewska

tel. 32 62 12 602
e-mail: epidemiolog@nefrolux.com.pl

Inspektor Ochrony Danych / Pełnomocnik ISO Nefrolux
Krzysztof Sierpień

tel. 32 62 12 678
e-mail: ksierpien@nefrolux.com.pl

Sekretariat 2p
tel. 32 621 26 25

Dyżurka Lekarska 2p
tel. 32 621 26 22

Dyżurka Pielęgniarska 2p
tel. 32 621 26 21

 

Sekretariat 6p

tel. 32 621 26 27

Dyżurka Lekarska 6p

tel. 32 621 26 28

Dyżurka Pielęgniarska 6p

tel. 32 621 26 26 

Sekretariat
tel. 32 62 12 633

Dyżurka Lekarska
tel. 32 621 26 32

Dyżurka Pielęgniarska
tel. 32 621 26 30

Poradnia Nefrologiczna
tel. 32 621 26 05

Sekretariat
tel. 32 766 05 00 wew. 615

Dyżurka Lekarska
tel. 32 766 05 00 wew. 616

Dyżurka Pielęgniarska
tel. 32 766 05 00 wew. 617

Punkt Rejestracji Izby Przyjęć i Poradni Specjalistycznych

ul. Szpitalna 6
41-100 Siemianowice Śląskie

Rejestracja:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 19:00

tel. 32 76 60 500 wew. 100
tel. 32 62 12 605
Faks 32 62 12 712

E-mail:
rejestracja@nefrolux.com.pl

 

Sekretariat

tel. 32 766 05 00 wew. 643

Dyżurka Lekarska

tel. 32 766 05 00 wew. 642

Dyżurka Pielęgniarska

tel. 32 766 05 00 wew. 640

Sekretariat

tel. 32 766 05 00 wew. 643

Dyżurka Lekarska

tel. 32 766 05 00 wew. 642

Dyżurka Pielęgniarska

tel. 32 766 05 00 wew. 640