Zdrowie i zadowolenie pacjenta naszym celem (+48) 32 76 60 500 sekretariat@nefrolux.com.pl 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szpitalna 6
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w Szpitalu NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia kompleksową opiekę pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu NEFROLUX oraz korzystającym ze świadczeń ambulatoryjnych – przed, w trakcie i po operacjach oraz w stanach zagrożenia życia.

Oddział wyposażony jest w 24 stanowiska intensywnej terapii, w tym w 1 stanowisko odpowiadające warunkom izolatki. Dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym, m.in. pompami infuzyjnymi, respiratorami, kardiomonitorami, wideobronchoskopami, zestawami do przezskórnej tracheostomii i ratunkowego udrażniania dróg oddechowych oraz aparatem do wykonywania przyłóżkowych zdjęć RTG.
 

Oddział oferuje konsultacje anestezjologiczne w oddziałach zabiegowych, które pomagają w przygotowaniu pacjentów do operacji oraz w oddziałach niezabiegowych (m.in. Pracownia Endoskopii), aby skutecznie zarządzać bólem i monitorować stan pacjentów. Nasi specjaliści dbają również o opiekę pooperacyjną, zapewniając ciągłe monitorowanie bólu pooperacyjnego i stosując specjalnie opracowane standardy postępowania przeciwbólowego. Wykonują także inwazyjne procedury anestezjologiczne, takie jak zakładanie wkłuć centralnych oraz dostępów naczyniowych w trybie pilnym do zabiegów hemodializoterapii.

W sytuacjach nagłych i stanach zagrożenia życia, nasi specjaliści podejmują interwencje resuscytacyjne, prowadząc reanimację krążeniowo-oddechową. Ponadto specjaliści Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szkolą personel medyczny oraz innych pracowników NEFROLUX w zakresie zaawansowanych i podstawowych technik resuscytacyjnych (ALS i BLS).
 

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich m.in:

  • przeprowadzamy konsultacje anestezjologiczne w oddziałach zabiegowych w ramach przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych
  • przeprowadzamy konsultacje anestezjologiczne w oddziałach niezabiegowych
  • wykonujemy znieczulenia do zabiegów przeprowadzanych w Pracowni Endoskopii
  • zapewniamy opiekę pooperacyjną i ciągłe monitorowanie bólu pooperacyjnego 
  • zakładamy wkłucia centralne oraz wykonujemy inne procedury anestezjologiczne
  • zakładamy dostępy w trybie pilnym do zabiegów hemodializoterapii
  • prowadzimy zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej i inne interwencje w stanach zagrożenia życia u pacjentów hospitalizowanych
  • szkolimy personel medyczny oraz pozostałych pracowników Szpitala NEFROLUX w zakresie zaawansowanych (ALS) i podstawowych (BLS) zabiegów resuscytacyjnych

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii świadczy usługi w ramach kontraktu NFZ oraz prywatnie.
 

NASI SPECJALIŚCI
Lek. Wojciech Pałuchowski
lek. Wojciech Pałuchowski

Specjalista Anestezjologii, Kierownik Odcinka Pierwszego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lek. Grzegorz Kluczewski
lek. Grzegorz Kluczewski

Specjalista Anestezjologii, Kierownik Odcinka Drugiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Agnieszka Nosek
Agnieszka Nosek

Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Drugiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Patrycja Lis
Patrycja Lis

Pielęgniarka Koordynująca Odcinka Pierwszego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LECZNICTWO STACJONARNEKOSZT OSOBODNIA
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii    2 900 zł *
* Do kosztów osobodnia doliczane są koszty wykonanych zabiegów, operacji, badań diagnostycznych i podanych leków