Zdrowie i zadowolenie pacjenta naszym celem (+48) 32 76 60 500 sekretariat@nefrolux.com.pl 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Szpitalna 6
Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii

w NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich

Endoskopia to ogólna nazwa procedury diagnostyczno-zabiegowej, która pozwala na bezpośrednie oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego. 
Dzięki zaawansowanym narzędziom endoskopowym, możemy precyzyjnie ocenić stan narządów, zidentyfikować ewentualne patologie oraz przeprowadzić niektóre zabiegi lecznicze.

W placówce NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich działa Pracownia Endoskopii, w której wykonujemy badania diagnostyczne przewodu pokarmowego górnego 
i dolnego odcinka – czyli gastroskopię, kolonoskopię i retroskopię oraz zabiegi polipektomii endoskopowej. Dla większego komfortu, badania i zabiegi endoskopowe 
w Szpitalu NEFROLUX w Siemianowicach Śląskich wykonujemy w znieczuleniu ogólnym.

Gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia i polipektomia

Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy) to gastroskopia. Badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego to kolonoskopia i  rektoskopia.

Kolonoskopia pozwala na badanie jelita grubego w  całości, 
w  tym okrężnicy i  odbytnicy, natomiast rektoskopia skupia 
się na badaniu jedynie odbytnicy i  dolnej części jelita grubego.

Polipektomia endoskopowa to z  kolei zabieg polegający na usunięciu z  wnętrza przewodu pokarmowego patologicznej zmiany zwanej polipem, czyli guzowatego tworu wyrastającego 
z  błony śluzowej.

Polipektomia w diagnostyce nowotworów układu pokarmowego

Wykonujemy również polipektomię prostą i  złożoną, czyli zabiegi usuwania polipów w  przewodzie pokarmowym 
–  w  celu diagnostyki (jeśli polipy są podejrzane o  bycie nowotworowymi) lub leczenia (jeśli polipy są łagodne, 
ale powodują objawy lub mogą ewoluować w  nowotwór).

Polipektomia jest ważną procedurą, która pozwala na eliminację polipów i zapobieganie potencjalnym powikłaniom, takim jak krwawienie lub ryzyko przekształcenia się polipów w  raka jelita grubego.

W Pracowni Endoskopii w Siemianowicach Śląskich wykonujemy badania i zabiegi endskopowe:

  • gastroskopię – badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy)
  • kolonoskopię – badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego, okrężnicy i odbytnicy)
  • rektoskopię – badanie dolnego odcinka jelita grubego i odbytnicy,
  • polipektomię prostą – zabieg usuwania pojedynczych polipów za pomocą technik endoskopowych
  • polipektomię złożoną – zabieg usuwania większej ilości polipów za pomocą technik endoskopowych

  Kolonoskopię, polipektomię wykonujemy w ramach kontraktu NFZ oraz prywatnie.                                                                                                                         Gastroskopie oraz rektoskopię wykonujemy tylko prywatnie.

WAŻNE dla pacjenta

Aby właściwie przygotować się do badania, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przed gastroskopią i kolonoskopią. Na badanie należy zgłosić się 15-20 minut przed wyznaczonym terminem badania.

Wytyczne przed zabiegiem gastroskopii i kolonoskopii 

Gastroskopia diagnostyczna330 zł
Gastroskopia z pobraniem wycinków
(1 wycinka diagnostycznego, 1 butelka wraz z histopatologią)
330 zł + 100 zł (pobranie)
Test urazowy (helicobacter)80 zł
Kolonoskopia550 zł
Rektoskopia270 zł
Polipektomia prosta (do 4 polipów)900 zł
Polipektomia złożona (powyżej 4 polipów)1 200 zł
Usunięcie ciała obcego850 zł
Znieczulenie do zabiegu230 zł