Poradnia Nefrologiczna w Siemianowicach Śląskich zapewnia pacjentom z chorobami nerek pełną diagnostykę i leczenie. Jednostka zatrudnia zespół lekarsko-pielęgniarski z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nefrologii. Współpracuje z Oddziałem Nefrologicznym oraz ze specjalistami z innych dziedzin, zapewniając kompleksowość procesu diagnostyczno-leczniczego.

Poradnia świadczy usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.


Profil leczenia i zakres usług

  • Diagnostyka i leczenie chorób nerekInformacje dla Pacjentów:

Odwołanie wizyty u specjalisty

Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne odwołanie wizyty w przypadku niemożności przybycia.

Kontakt telefoniczny: 32 621 26 05
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 20:00

Przygotowanie do wizyty u specjalisty

Prosimy zgłosić się z dowodem osobistym 5 minut przed planowaną wizytą do rejestracji. Jeśli wizyta w poradni będzie realizowana w ramach NFZ, należy dostarczyć skierowanie od lekarza kierującego.
Na pierwszą wizytę należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych oraz wypisy ze szpitali.

UWAGA! Skierowanie do lekarzy specjalistów należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia rejestracji wizyty. Niedostarczenie skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z kolejki oczekujących.